Abaúj Antikvárium 71. könyvárverésén Móra Ferenc irredenta verse

Móra Ferenc Hazajáró

Az Abaúj Antikvárium október 31-én, csütörtökön 17 órai kezdettel rendezi meg 71. könyvárverését a Medosz Hotelben (Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.)

Az árverés 198. tétele egy irodalomtörténeti kuriózum, amelyet örömmel osztok meg a Könyv Pub olvasóival.

Móra Ferenc (1879-1934) író, újságíró, muzeológus, a „tiszteletbeli makai” autográf tintával írt, saját kezűleg aláírt Hazajáró magyar imádság című irredenta költeményének utolsó két versszaka. A kézirat egy A/4 méretű fekete keretes levélpapír hosszanti felére íródott. A költemény eredetileg 6 versszakban teljes a lap jobb felső sarkában lévő „2” oldalszámozás jelzi, hogy az első 4 versszak egy másik lapra íródott. A bal felső sarokban a költemény címének részlete „hazajáró”.
Szeged, én. 1 lev. 1 beírt oldal. (10×29 cm)
„Irredenta verset egyet írtam, többre nem futotta pályám végéből. Azon melegében sistergett ki a szívemből a Hazajáró magyar imádság, még 1920-ban.” Móra Ferenc írta ezt a Magyar Hírlap 1932. január 31-i számában, Költők tilalmasában című tárcájában. Ezt a verset a Fáklyatartók névvel kezdett területvédő irodalmi mozgalomnak a Petőfi és a Dugonics Társaság közös szervezésében 1920. május 23-án, pünkösd vasárnapján a színházban rendezett ünnepélyére írta. Az ünnepély fénypontja Jászai Mari szereplése volt. Petőfinek Élet és halál című költeményét adta elő. Móra, fölbátorodva az egy asztalnál való szereplésen, és tapasztalva Jászai Mari érdeklődését verse iránt, 26-án megküldte a művésznőnek a szegedi lapok tudósításaival költeményének kéziratát. (példányunkat a Washingtonban élő Vasváry Ödön őrizte, majd ajándékozta szegedi barátjának) A nagy színésznő sokáig és sok helyütt szavalta is ezt a verset. Kéziratának másolata, amelyet Jászai Marinak küldött, hagyatékában az Országos Széchényi Könyvtár színháztörténeti gyűjteményébe, onnan a kézirattárába került. Egy határon túli előadása alkalmával ezért a verséért följelentették „az ellenségnél”, és előadását a helyi rendőrparancsnok csak a várható botrány elkerülése végett nem tiltotta be. De hazatérve kisült, itthon meg Klebelsberg Kunó kultuszminiszternél jelentette föl a túlbuzgó magyartanár. Idős szegedi barátom emlékszik rá, hogy korábban különböző alkalmakkor gyakran szavalták az irredenta verset. (Tételünkhöz tartozik Péter László tanulmánya a versről, a vers teljes szövegével.)

Nem ez a tétel lesz az egyetlen kuriózum és érdekesség az Abaúj Antikváriumnál. Felhívom az érdeklődők figyelmét az árverés katalógusára!

>> Az árverés katalógusa

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (1 szavazat alapján, az átlag: 5.00 out of 5)
Töltés ... Loading ...

Abaúj Antikvárium 70. könyvárverés

abauj70

Az Abaúj Antikvárium május 22-én, szerdán 17 órai kezdettel rendezi meg 70. könyvárverését a Medosz Hotelben (Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.)

Az árverés anyagának nagy része különleges szépirodalom. A dedikált könyvek száma meghaladja a 200 kötetet. Az írók, költők, történészek szelleme hatja át szinte a teljes gyűjteményt. Az árverés jelentős része szegedi gyűjtés.

Így kerültek a legkülönlegesebb darabok a katalógusba: József Attila, Döntsd a tőkét, ne siránkozz című kötetének Kesztner Zoltánnak dedikált példánya, több dedikált Juhász Gyula kötet, Bálint Sándor “a legszögedibb szegedi” dedikált kötetei és kéziratai, valamint kevésbé ismert, de nem jelentéktelen szegedi írók, költők kötetei. Bátran állíthatjuk, hogy a kevésbé ismert művek is szinte fellelhetetlen ritkaságok, nem beszélve hazánk két nagy költőjének autográf ajánlásaival ellátott köteteiről.

Idén emlékezünk meg Weöres Sándor születésének 100-ik évfordulójáról, az árverés egy szegedi versével tiszteleg a költő-géniusz nagyságának. A vándor üdvözlete című vers egyetlen kötetben sem jelent meg.

Kuriózumnak tekinthetők az árverés történelmi, politikai kéziratai is: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Bosnyák Zoltán, Fiala Ferenc, Gróf Bethlen István, Fraknói Vilmos, Gömbös Gyula, Habsburg Ottó, Kádár János, Lékai László, Meszlényi Zoltán, Nyisztor Zoltán, Prohászka Ottokár, Rátz Kálmán egy-egy autográf dokumentuma.

Juhász Gyuláról külön is érdemes szót ejtenem, mivel egy verskézirata is kalapács alá kerül: Lázár Föltámadása című 1908-ban írt verse első 3 versszakának autográf tintával írt kézirata egy jegyzetfüzet lap hátoldalán. A jegyzet vélhetően valamely színdarab sorai. A vers utolsó versszaka hiányzik, valószínűleg másik lapon folytatódott. A jegyzetlapra felrótt sorok arra engednek  következtetni, hogy a nyomtatásban megjelenő vers egy még némileg tisztázatlan változata, több helyen eltér a nyomtatásban megjelent költeménytől. Az első sor „szűk, mély” szavai fölcserélve, a harmadik versszak harmadik sora „Mily szédítő…” helyett „Ó mily szédítő…”, a harmadik versszak hatodik sora „Vagyunk mi, boldog emberek” helyett „Mi boldog, áldott emberek”. Keltezés nélkül, vélhetően 1908-ban. Ez a költemény egyike azoknak, amelyben a föltámadás motívuma megjelenik, mintegy maszkot húzva magára maga bújik Lázár testébe. Félszáz versében foglalkozik a halállal, de csak háromban, jelenik meg a föltámadás. Becses irodalomtörténeti relikvia!

Különleges darabokat találhatnak az emigráns irodalom gyűjtői, az Erdélyi Szépmíves Céh bibliofil köteteinek szerelmesei. Megszerezhetők Tormay Cecile első kiadású kötetei, egy aláírt Rákosi Mátyás és egy Márai Sándor kötet, Dapsy Gizella, Füst Milán, Gellért Oszkár, Herczeg Ferenc, Kassák Lajos, Kiss József, Nagy Lajos, Nagy László, Németh László, Remenyik Zsigmond, Somlyó György, Cs. Szabó László, Szabó Magda, Szentkuthy Miklós, Tersánszky Józsi Jenő, Weöres Sándor dedikált kötetei, egy bibliofil Szász Endre kötet eredeti olaj festmény melléklettel.

Szomory Dezső egyik kötetében József Attila szerelmének Espersit Mária, “Caca” autográf névbejegyzése található. Remenyik Zsigmond kötetének dedikációja Kornis Mihály édesanyjának, Kornis Kató színésznőnek lett címezve.

Ezzel a gyűjteménnyel várja az Abaúj Antikvárium május 22-én a bibliofília rajongóit.

>>Az árverés katalógusa

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (2 szavazat alapján, az átlag: 4.50 out of 5)
Töltés ... Loading ...

6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés

6jog

Az Abaúj Antikvárium március 13-án, szerdán 17 órai kezdettel rendezi meg 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverését a Medosz Hotelben (Budapest, VI. ker. Jókai tér 9.).

A következő gondolatokkal kívánjuk megszólítani a mai magyar ügyvédvilág tisztelt képviselőit:

A régi ügyvédvilágban minden jó nevű ügyvédnek saját könyvtára volt. A könyvtárak gyakorlati hasznukon felül szakmai felkészültségük szimbólumai. Impozáns könyvek hirdették az ügyfelek számára, hogy ügyük jó kezekben van. Többek ezek a könyvek a tudás hordozóinál, egyszersmind a szép kultuszának is népszerű terjesztői. A régi ügyvédi könyvtárak a II. világháborút követően szinte teljesen eltűntek. Számos könyvtár megsemmisült. Azok a könyvek, amelyek jogalkotásunk alappillérei részben üldözötté válltak, vagy elhitették velünk, hogy hasznavehetetlen elavult munkák. A kommunista vezetés rendeletek útján szabályozta életünket a demokratikus jogalkotást kivezették életünkből.

A régi jogi könyvek gyűjtésének fontosságát már a XIX. században felismerte a magyar országgyűlés.
Ugron Gábor eképp szólalt fel a képviselőház 1893 január 21-i ülésén:
„Mit érünk egy könyvtárral, amelyben a világ minden létező jelentékeny és számottevő munkái vannak beszerezve, de éppen a magyar törvényhozásnak régebbi múltjára és történelmére vonatkozó forrásmunkák hiányoznak belőle?”  Ugron – általános helyesléssel kísérve – határozati javaslatot nyújtott be: „A könyvtári bizottságot utasítja a ház, hogy a régi magyar törvényhozások forrásmunkáit eredetiben vagy másolatban a képviselőház részére beszerezni igyekezzék.”

Az antikvárium minden jeles ügyvédet, jogászt, könyvgyűjtőt szeretettel vár az árverésére, hogy ezúttal is erősítsük jogalkotásunk régi könyveinek becsületét.

 

 

>> Az árverés katalógusa

 

 

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (1 szavazat alapján, az átlag: 5.00 out of 5)
Töltés ... Loading ...

Antikváriumok: hullámzó őszi-téli szezon

69arvbori

Jól kezdett az aukciós antikvár könyvpiac 2012 őszén. Néhány szép eredménnyel zárult árverést követően, aztán fokozatosan visszaesett az érdeklődés. Év végére a legnagyobb várakozással kísért ritkaságoknak sem akadt vevőjük.

Jellemzően a dedikált könyveknek, kéziratoknak, történelmi dokumentumoknak és az avantgárd műveknek volt keletjük. A csúcsra Ady Endre, József Attila, Pilinszky János, Karinthy Frigyes ajánlásokat tartalmazó kötetei jutottak.

Különleges dedikált könyvekkel parádézott az Abaúj Antikvárium októberi és decemberi árverése is. Az előbbin Ady Endre Vér és arany 1910-es kiadásának egy, a költő által aláírt, „Bertának ajánlom – Ady Endre 1911 XII. 20” beírással ellátott kötete ért meg valakinek 1,4 millió forintot. A decemberi aukción is a szerzői dedikációk vonzották a gyűjtőket. Ekkor egymillió forintra licitálták a mindössze háromszáz példányban kiadott a Szépség koldusa, és 420 ezerre a Nem én kiáltok kötetet. Amelyekbe makói és szegedi pártfogójának szóló sorokat írt József Attila. Juhász Gyula három dedikált versgyűjteménye, 100, illetve 130-130 ezer forintot ért. Visszamaradt viszont a Holnap antológia második könyve, Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka új költeményeivel, a szerzők ajánló soraival.

Egy József Attila dedikáció az évad legsikeresebbnek mondható aukcióját rendező Krisztina Antikváriumnak is bejött. Több mint háromszoros áron, félmillióért kelt el a Medvetánc, a költő által kézzel számozott, dedikált példánya. Nagyváthy János A’ szorgalmatos mezei-gazda című kétkötetes munkájának ritkasága és a dedikáció címzettjének (Széchényi Ferenc) személye is közrejátszhatott, hogy ezt a tételt is félmillióra licitálták. 360 ezer forint lett Pilinszky János első verseskötete, a Trapéz és korlát Weöres Sándornak szóló ajánlással. 260 ezer forintért vették meg Kosztolányi Dezső Csak csont vagyok, csak hús vagyok kezdetű ötsoros versének zöld tintával írt kéziratát. Babits Mihály Őszinteség című versének kéziratos első versszakát és a költő aláírását 60 ezerről 160 ezerre juttatták. 240 ezer forintért ütötték le a trianoni béketárgyalások teljes magyar vonatkozású anyagát tartalmazó, a külügyminisztériumi kiadásban 1920-21-ben megjelent három kötetet és azt a térkép- és statisztikai gyűjteményt, amellyel a magyar küldöttség megpróbálta a magyar álláspontot megvédeni, eredménytelenül.

Széchenyi István kötetekért mindig sokat adnak. A Krisztina aukcióján 300 ezer forintért kelt el a szerző egyik legritkább műve, a Balatoni gőzhajózás 1846-os első kiadása, csakúgy, mint a Lovakrul első kiadása. A vadászati irodalom ritka darabja, Széchényi Lajosnak a vadászati törvényről írt, és öccsének ajánlott példánya, amelyben Széchenyi István beírása is szerepel, már a Központi Antikváriumnak hozott eredményt, midőn 1,6 millióra duplázott. Juhász Jácint emlékiratai, a Hetven év reményei és csalódásai Mária Valéria főhercegnő Wallsee-i könyvtárából 1,3 millióra ötszörözött. A tudós paptanár, akadémikus, a szabadságharc tábori papja, Kossuth, majd Ferenc József és Erzsébet királyné gyermekeinek nevelője volt. Ugyancsak egy főúri könyvtárból, a Rákócziakéból maradt fenn Pázmány Péter fő műve, az Isteni igazságra vezérlő kalauz első kiadása. Kuriózumát az adja, hogy benne a protestáns Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem kisebbik fiának tulajdonosi bejegyzése szerepel. A katolikus hitvédelem szintézisét az a Rákóczi Pál tanulmányozta, aki e mű hatására és mostohaanyja, Telegdi Borbála ösztönzésére katolikussá lett. (egymillió forint).

Központi Antikváriumban folytatódott az év eleji Petőfi-boom három első kiadással ( Czipruslombok Etelke sírjáról, A helység kalapácsa és A hóhér kötele 1,5 millió, 600 illetve 300 ezer forint) és a még ezeknél is becsesebb könyvtöredékkel, az Apostollal, a Petőfi újabb versei 1847 és 1849 – Emich Gusztáv-féle 1851-es kiadásból (950 ezer forint).
Ennél magasabb liciteket is adtak a legrangosabb antikvárium árverésén: egy XVII- XVIII. századi arab nyelvű Koránért 2,8 milliót, Johannes Kellner von Kirchheim 1500-es orvosi munkájáért 2 milliót és Laurentius Corvinus Cosmographiájáért 1,7 milliót. De nehezen értelmezhető, miért maradtak vissza az olyan egyedülálló dokumentumok, mint Andrássy Gyula miniszterelnök Erzsébet királynéhoz írt hosszú, személyes hangú levele, vagy Fáy Dezső festmények, grafikák százait, az általa illusztrált és neki dedikált könyveket, leveleket tartalmazó hagyatéka, avagy Szathmáry Lajosnak, az amerikai emigráció jelentős alakjának háromszáz darabos kéziratgyűjteménye, egyebek mellett egy dedikált József Attila-kötettel (Döntsd a tőkét) egy Ady kézirattal és három Kossuth levéllel. Ha csak arra nem gondolunk, hogy ezek jószerivel közgyűjteményekbe való, múzeumi darabok. Márpedig ezek anyagi helyzetét ismerve, nincs is min csodálkozni.

A Szőnyi Antikváriumának is volt fényesebb aukciója, mint a novemberi, ahol ugyan húsz tételért adtak százezer forintnál többet, de sok tétel bennragadt. Ami kelendő volt, az a dedikált kötetek és az avantgárd irodalom. Egy Ortutay Gyulának dedikált Radnóti Miklós kötet, az 1943-as első kiadású Orpheus nyomában Műfordítások kétezer év költőiből 270 ezer forintra ötszörözött. A Kassák Lajos köréhez tartozó, vasmunkásból lett költő, Lantos Béla Gyere te szomjas című, mindössze száz példányban megjelent avantgárd kötetéért 175 ezer forintot adtak. 130 ezer forintra licitálták Déry Tibor Énekelnek és meghalnak című versgyűjteményét, Kassák Lajos borítójával.

Az Antiquarium Hungaricum stratégiája a visszafogott árakra épült. Így aztán az októberi árverésén alig maradt vissza 20 százaléknyi a 340 tételből, és magas licitek is voltak. Ezek közé tartozott két dedikált Karinthy Frigyes könyv, a Nem mondhatom el senkinek Márai Sándornak ajánlva, a megajándékozott exlibrisével 120 ezer, az Utazás a koponyám körül 1936-os dedikált, első kiadása 65 ezer forintért. A legtöbbet, 240 ezer forintot pedig a falusi nótárius és Rontó Pál történeteinek szerzőjétől, Gvadányi Józseftől egy 1783-ban írt hadtörténeti munka ért.

Kádár Márta


1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (2 szavazat alapján, az átlag: 5.00 out of 5)
Töltés ... Loading ...

69arvbori

Ritka első kiadások az Abaúj aukcióján

Az Abaúj Antikvárium ismét különös értékű dedikált köteteket hoz december 14-i aukciójára.

A legizgalmasabb, és egyben a legdrágább tétel az 1909-es Holnap antológia második könyve 1,6 millió forintért. A versgyűjtemény Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka új költeményeit tartalmazza. A szerzők (Babits és Balázs Béla kivételével) és a szerkesztő Kollányi Boldizsár baráti sorokkal ajánlják az antológiát a világpolgár szerb író-költő Theodor Manojlovitsnak, Ady közeli barátjának.
Hasonló különlegesség két dedikált József Attila verseskötet. Az 1922-ben háromszáz példányban megjelent Szépség koldusához Juhász Gyula írt előszót, az ajánlás pedig Kesztner Zoltánnak, a makói villanytelep igazgatójának, József Attila pártfogójának szól. Ez a költő első és legritkább kötete, nem csoda, hogy 900 ezer forintról indítják. A szintén első kiadású Nem én kiáltok “Weisel Samunak, úgy is, mint Tömörkény asztalmelléki tagtársnak, úgy is mint bátyámnak, szívvel – szeretettel. Szeged, 1925. máj. – József Attila” bejegyzést tartalmazza, A dedikáció címzettje MÁV főfelügyelő volt Szegeden (240 ezer forint).
Három első kiadású, aláírt, illetve dedikált Juhász Gyula versgyűjtemény egyenként 45 ezer forinton kezd. Gyűjtői darabok a Szentkuthy Miklós, Weöres Sándor, Füst Milán dedikációval ellátott könyvek, csakúgy, mint egy Örkény István autográf, a gépírásos Pisti a vérzivatarban színmű hátoldalán.
Van egy antiszemita blokk is, Szálasi és Hitler kiadványokkal, adománylevelekkel, kitüntetésekkel, és egy ismeretlen szerző a Zsidó áfium ellen való orvosság vagy a Morbus Hungaricus gyógyításának rövid vezérfonala című kéziratos művével.

 

>>Az árverés katalógusa 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (1 szavazat alapján, az átlag: 5.00 out of 5)
Töltés ... Loading ...