Bálint Sándor: Szeged népe – Aláírt példány!

0149010287459

Ez a gyűjtemény folytatása és – főképpen a zenei részben – kiegészítése szeretne lenni Kálmány Lajos szegedi gyűjtésének. Amellett, hogy iparkodik megfelelni a népdalgyűjtés modern követelményeinek, a szegedi néplélek alkotóerejének is bizonysága szeretne lenni. Könyvem sajtó alá rendezésénél igyekeztem a szöveg és dallam érdekeit egyaránt szem előtt tartani és egymással összhangba hozni. Gyűjteményemnek epikai és lírai dalokra, továbbá a lírikumoknak hagyományos: szerelmi, pásztor-, hazafiúi és katonadalokra stb. való felosztását mellőztem, már az efféle osztályozással együtt járó felaprózódás miatt is. Inkább arra törekedtem, hogy a rokon-dallamok kerüljenek egymás közelébe. Gondolom, alkalmasabb osztályozási elv, mint az előbbi lett volna. Itt említem meg, hogy a több szakaszra terjedő szövegnél a dallamokban mutatkozó ritmikai eltéréseket technikai okokból nem jelölhettem meg. Ez a mulasztás azonban a gyakorlatban nem okoz különösebb nehézséget. Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor itt is igaz köszönetet mondok vezetőmnek, Solymossy Sándornak tapasztalt irányításáért, Bartók Bélának a dallamoknak a kéziratban való átnézéséért és hálásan fogadott tanácsaiért, továbbá Szabolcsi Bencének sokféle szíves segítségéért. Köszönetet mondok véreimnek, azoknak a derék, jó lelkeknek is, akiknek érdeméből ez a gyűjtemény megszületett. Szeged-Alsóváros, 1933. január 10. - Bálint Sándor.

/Új gyűjtés I./ Prometheus Nyomda, Szeged, 1933.

A kötet teljes egészében kottával illusztrált.

Bálint Sándor által aláírt példány!

>>Bookline

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (3 szavazat alapján, az átlag: 3.67 out of 5)
Töltés ... Loading ...