Szentkuthy Miklós dedikációi

szentkut

Néhány önálló forráskiadvány is megjelent már a dedikációkból. Ezek közül elsőként szerepeljen itt a Szentkuthy Miklós válogatott dedikációt megjelentető Örök közelség, ezer emlék című kötet, amely Tompa Mária szerkesztésében és a Hamvas Intézet gondozásában látott napvilágot 2007-ben.

A kötet Tompa Mária bevezető tanulmánya és a rádiós szerkesztő-irodalomtörténész, Salamon István kerekasztal-beszélgetése után közel százötven oldalnyi terjedelemben közli Szentkuthy Miklós majd’ kétezer válogatott dedikációját.

Szentkuthy a magyar irodalom egyik, ha nem a legnagyobb dedikálója volt. Szinte alig akad sablonszövegű kézjegye, mindig igyekezett egyéníteni az ajánlásokat. Nem ritka, hogy oldalakon keresztül szólnak dedikációi, melyek vizuálisan is extravagánsak.

Fekete J. József, a Szentkuthy-életmű egyik legjobb ismerője így ír a kötet kapcsán Szentkuthy dedikációiról: „Az egyedi dedikációkban a zenész a kottaszerűségükre, az irodalmár a sűrítésre és tömörítésre, a képzőművész az ornamentikus megjelenítésre érez rá. A Szentkuthy-dedikációkban a tartalmi közléssel azonos hatású az íráskép. A nevek csupa nagybetűkkel írva, ha kell, ha nem, nagybetűk mindenütt, nyilak, gondolatjelek, színes tollakkal jegyzett szavak, nyelvi lelemények, a képzőművészeti igényen túlmutatva arra a felfokozott, erősen lírizáló és hatványozottan teátrális lelkiállapotra utalnak, amely közepette a dedikáció megszületett. Ki is futnának ezek az ajánlások – úgy tartalmilag, mint grafikailag – a könyvlapokról, ha alul és felül nem határolnák őket a már említett csillagok, amelyek jelentése sokféleképpen értelmezhető, az egyszerű grafikai megoldástól kezdve, stilizált rajzszögként, amivel mintha egy külön fóliót illesztene a szerző a könyvtest élére, egészen a misztikus kézjegyig. Most úgy tűnik, a magánmitológia eme parányi részletére is fény derült. Tompa Mária talált rá a Szentek élete harmadik kötetében egy Szent Domonkosról készített rajzon az alak feje fölé illesztett csillagra, és a kép mellett Szentkuthy széljegyzetére: »Mint Beato Angelico képein = * = az én ’kézjegyem!’…« Vagyis: a Szentkuthy-dedikáció csillagok közé feszített miniatűrként is értelmezhető” (Fekete J. József: Csillagok közé feszítve. Új Könyvpiac, 2008. jan.–febr.).

A kötetet fotómelléklet és a dedikációk címzettjeinek rövid életrajzi jegyzéke zárja.

A dedikációk iránt érdeklődők számára alapvető mű.

 

A kötetről megjelent írások:

Fekete J. József: Csillagok közé feszítve. Új Könyvpiac, 2008. jan.–febr.
Beck András: A fölülírt mű. Élet és Irodalom, 2008. jún. 13. 27.
Bálint Péter: Magam ajánlása. Forrás, 2008. dec. 108–112.
Fekete J. József: „A miniatúrákba hágjanak bele a mindennapok”. Műfaji marginalitás Szentkuthy Miklós életművében. Forrás, 2009. jan. 61–70.

Az Abaúj Antikvárium decemberi árverésén a Prae (1934) dedikált példánya kerül kalapács alá:

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (3 szavazat alapján, az átlag: 3.67 out of 5)
Töltés ... Loading ...