Sinka István dedikációi

Sinka-portré

Sinka István (1897–1969) nem tartozik a magyar irodalom legismertebb alakjai közé, bár tény, hogy a második világháború előtt jóval nagyobb volt az olvasótábora, mint manapság. Nagyszalontán született, majd egy ideig Vésztőn élt, onnan Budapestre költözött. A harmincas és negyvenes évek jobboldali politikai szerepvállalása miatt az ötvenes években nem jelenhettek meg művei, ekkor kéziratos füzetekben terjesztette verseit (ezekből is ismert dedikált példányt). Élete vége felé ismét publikálhatott, a rendszerváltás után műveit újra kiadták, monográfia és népszerűsítő kötet született életéről, munkásságáról. Verses és novellás kötetei mellett a Fekete bojtár vallomásai című önéletírása kortörténeti és életrajzi szempontból is jelentős.

Egyedi, mindig személyre szóló dedikációnak gyűjteményét 1992-ben adták ki, Vésztőn, kis példányszámban. Sajtó alá rendezője, a maga is ismert könyvgyűjtő, Balogh Ferentz ezt írja Sinka kézjegyeiről a rövid előszóban: „Sorsféltő aggódás, a szülőföldhöz ragaszkodás olvasható ki a fellelt könyvek, kéziratos füzetek ajánlásaiból, melyek nem egyszer irodalomtörténeti adalékot is szolgáltatnak. Sajnálatosan szépen az ötvenes évek kéziratos füzeteire rótt sorok és megindítóan gyönyörű vallomások a feleségéhez írt szavak. Jóízű humor csillan meg a baráti hangulatban íródott ajánlásokban, ezek között számos Békés megyei vonatkozású is akad.”

Mindezek „igazolására” elég csupán két, összefüggő dedikációját idézni a kötetből. Sinka a Fekete bojtár vallomásai első kötetébe ezt írta:

– Most, hogy évek után, a megsűrűsödött magyar sors idején erre járok az én jó komámnál, Thury Sanyinál, ajánlom neki szeretettel – (olyan szeretettel, mint egyik megtépett fa a másikhoz odahajlik –) ezeket a vallomásokat, itt a Körözstájon, ami az én hazám is…

Ó, bizony, szeretettel, mert más alig, alig maradt nekünk körözstáji embereknek… És igaz, még azért maradt valami más is: az hogy a félhalál ellenére is magyarok és emberek maradunk, s maradtunk – itt a nevem reá:

Sinka István

Gyoma, 1946 nov. 23.

 

Az önéletrajz második kötetébe pedig ez került:

– Hát ide már, ebbe a második kötetbe, Sanyikám csak annyit írok, hogy fene módon megnőtt a sorsunk szakálla – no, de majd megborotváljuk.

Elégedj meg ennyivel, Thury Sándor, mert egy napon két csók nem jár sem az élettől, sem a haláltól.

Sinka Pista

Gyoma, 946, nov. 23.

 

Sinka István műveinek esztétikai és politikai szerepvállalásainak objektív értékelése még nem történt meg a rendszerváltást követő több, mint húsz évben. Viszont az 1992-ben kiadott kötetben közölt 225 ajánlás óta jó pár előkerült, ezek közlése hamarosan megtörténik.

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (3 szavazat alapján, az átlag: 3.67 out of 5)
Töltés ... Loading ...

Németh László könyvtárának dedikált kötetei

Németh-port

Szintén a dedikációkkal foglalkozó önálló kötet a Németh László írói könyvtárában található dedikált kötetek és az ajánlások regiszterét adó „A nemzet lelkiismeretének” című kötet, amely az idei könyvhéten jelent meg, Gál Mihály szerkesztésében, a Gondolat Kiadónál.

Németh László lányai egyben tartották apjuk könyvtárát, ezért az anyaggyűjtés itt nem ütközött nehézségekbe, „csupán” katalogizálni kellett a Németh Lászlónak (majd később feleségének) szóló dedikációkat. A gyűjtemény azonban sajnos így sem teljes, nem lehet az: Németh László (első) magánkönyvtára a második világháborúban gyakorlatilag megsemmisült, s könyvei később is nem egyszer méltatlan kezekbe kerültek.

A kötet a szerkesztő bevezetésével indul: Gál Mihály ismerteti a könyvtár sorsát, a közreadás szempontjait, majd külön kiemel a Németh Lászlónak dedikáló szerzőtársak közül párat, és a Némethtel való kapcsolatukat elemzi röviden. Ezt követi a Németh Lászlónak írott ajánlások katalógusa. A dedikációsorozatból jól kirajzolódik a huszadik század egyik legjelentősebb magyar szerzőjének irodalmi kapcsolathálózata: azt mutatja meg, Németh László kik számára volt fontos, ki milyen viszonyban állt vele. (Természetesen máshogy dedikáltak neki a kezdő írók, mint a régi barátok, vagy akár „ellenségek” – mert ilyenre is van példa.) A kötet egyik kritikusa – aki újabban maga is foglalkozik dedikációkutatással –, Tarján Tamás megfigyelése szerint a kötet anyagában „a dilettáns roppant kevés, a jelentős írók száma magas. […] Rengeteg az irodalom- és kapcsolattörténeti unikum. A Németh oldalán kevéssé emlegetett nevek viselői sorából Kassák Lajos 1933 és 1957 között küldött munkáiból, Szentkuthy Miklós 1935 és 1974 között hangsúlyozta gyakorta a meleg barátságot.” A kötetet a katalogizálás során a dedikált könyvekben talált, s eddig publikálatlan levelek közreadásával zárul.


A regiszter-szerű könyv elsősorban az irodalomtörténészeknek, köztük is leginkább természetesen a Németh László-kutatóknak mond a legtöbbet. Ugyanakkor más is „szemezgethet” az irodalmi személyesség itt közreadott dokumentumaiból.

 

A kötetről megjelent írások:

Laik Eszter: „Németh Lászlónak mély tisztelettel”. Könyvhét, 2012. 3. sz. 139.
Tarján Tamás: Arcok, kézjegyek. „A nemzet lelkiismeretének”. kultúra.hu, 2012. aug. 17.

 

Megvásárolható a Bookline-on.

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (3 szavazat alapján, az átlag: 3.67 out of 5)
Töltés ... Loading ...

Szentkuthy Miklós dedikációi

szentkut

Néhány önálló forráskiadvány is megjelent már a dedikációkból. Ezek közül elsőként szerepeljen itt a Szentkuthy Miklós válogatott dedikációt megjelentető Örök közelség, ezer emlék című kötet, amely Tompa Mária szerkesztésében és a Hamvas Intézet gondozásában látott napvilágot 2007-ben.

A kötet Tompa Mária bevezető tanulmánya és a rádiós szerkesztő-irodalomtörténész, Salamon István kerekasztal-beszélgetése után közel százötven oldalnyi terjedelemben közli Szentkuthy Miklós majd’ kétezer válogatott dedikációját.

Szentkuthy a magyar irodalom egyik, ha nem a legnagyobb dedikálója volt. Szinte alig akad sablonszövegű kézjegye, mindig igyekezett egyéníteni az ajánlásokat. Nem ritka, hogy oldalakon keresztül szólnak dedikációi, melyek vizuálisan is extravagánsak.

Fekete J. József, a Szentkuthy-életmű egyik legjobb ismerője így ír a kötet kapcsán Szentkuthy dedikációiról: „Az egyedi dedikációkban a zenész a kottaszerűségükre, az irodalmár a sűrítésre és tömörítésre, a képzőművész az ornamentikus megjelenítésre érez rá. A Szentkuthy-dedikációkban a tartalmi közléssel azonos hatású az íráskép. A nevek csupa nagybetűkkel írva, ha kell, ha nem, nagybetűk mindenütt, nyilak, gondolatjelek, színes tollakkal jegyzett szavak, nyelvi lelemények, a képzőművészeti igényen túlmutatva arra a felfokozott, erősen lírizáló és hatványozottan teátrális lelkiállapotra utalnak, amely közepette a dedikáció megszületett. Ki is futnának ezek az ajánlások – úgy tartalmilag, mint grafikailag – a könyvlapokról, ha alul és felül nem határolnák őket a már említett csillagok, amelyek jelentése sokféleképpen értelmezhető, az egyszerű grafikai megoldástól kezdve, stilizált rajzszögként, amivel mintha egy külön fóliót illesztene a szerző a könyvtest élére, egészen a misztikus kézjegyig. Most úgy tűnik, a magánmitológia eme parányi részletére is fény derült. Tompa Mária talált rá a Szentek élete harmadik kötetében egy Szent Domonkosról készített rajzon az alak feje fölé illesztett csillagra, és a kép mellett Szentkuthy széljegyzetére: »Mint Beato Angelico képein = * = az én ’kézjegyem!’…« Vagyis: a Szentkuthy-dedikáció csillagok közé feszített miniatűrként is értelmezhető” (Fekete J. József: Csillagok közé feszítve. Új Könyvpiac, 2008. jan.–febr.).

A kötetet fotómelléklet és a dedikációk címzettjeinek rövid életrajzi jegyzéke zárja.

A dedikációk iránt érdeklődők számára alapvető mű.

 

A kötetről megjelent írások:

Fekete J. József: Csillagok közé feszítve. Új Könyvpiac, 2008. jan.–febr.
Beck András: A fölülírt mű. Élet és Irodalom, 2008. jún. 13. 27.
Bálint Péter: Magam ajánlása. Forrás, 2008. dec. 108–112.
Fekete J. József: „A miniatúrákba hágjanak bele a mindennapok”. Műfaji marginalitás Szentkuthy Miklós életművében. Forrás, 2009. jan. 61–70.

Az Abaúj Antikvárium decemberi árverésén a Prae (1934) dedikált példánya kerül kalapács alá:

 

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (3 szavazat alapján, az átlag: 3.67 out of 5)
Töltés ... Loading ...