„Nem nagy, de nem is hiábavaló”

Ilia

Cs. Szabó László dedikációja a nyugati magyar irodalomról

 

Így szól: „Ilia Mihálynak, / aki talán mindenkinél / jobban tudja, hogy van / egy nyugati magyar / irodalom, amely ugyan / nem nagy, de nem / is hiábavaló. / 1977 máj. 13 Bázel / Cs. Szabó László”.

csszabóded

Ez a dedikáció Cs. Szabó László Két tükör közt. Beszélgetések című kötetéből való. A könyv „Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Bern) kiadása, az Auróra kiadóval együttműködve. Megjelent Baselben 1977-05-13-án.” Felelős szerkesztője és kiadója: Szépfalusi István Capistrangasse 2/15,A-1060 Wien. Készült Molnár József nyomdájában 10 pontos garamond betűkkel. Oertlinweg 4, D-8000 München 90.

csszabóCs. Szabó Lászlót nem ismertem személyesen, néhány levelet váltottam vele, de más forrásból is tudott rólam. Az impresszum leírásában szereplő Szépfalusi István és a nyomdász Molnár József jó barátom volt. De barátaim, egykori egyetemi társaim voltak azok a fiatalok is, akik Cs. Szabó körül csoportosultak Angliában 1956 után: Czigány Lóránt és Cigány Magda,valamint Siklós István (a Szepsi Csombor Kör alapítói és tagjai, akikről Czigány Magda kitűnő, gazdagon adatolt könyvet írt), és a rólam tudni valót olyan valaki is átadhatta Cs. Szabó Lászlónak, aki a nyugati, emigráns magyarságnak nagy szervezője és inspirálója volt, a berni Nagy Klára, Cs. Szabó kedves barátnéja, aki gyakorta hívta az írót svájci előadásokra.

A dedikáció keltezése és a könyv megjelenésének dátuma azonos. Ez az akribia, hogy ti. hónapot és napot is megjelölik a könyv megjelenése idejéül, a nyomdász Molnár Józsefre vall, ő szerette ezt a régi magyar könyvkiadói szokást gyakorolni.

img085

A könyvben interjúk vannak, hatot Cs. Szabó készített másokkal (Weöres Sándor, Pilinszky  János, Illyés Gyula, Peéry Rezső), és a vele készültek, amelyeknél Siklós István, Kabdebó Tamás volt a kérdező. Cs. Szabó utószava Hetven címmel zárja a kötetet, ebben azt írja: „megtaláltam a magam jelmondatát hátramaradó hónapjaimra vagy éveimre: mindig rendelkezésre kell állni”.

Levélváltásunk egyik története ez volt: Cs. Szabó verset írt Bolond Sándorról, az ő ifjú korának kolozsvári falubolondjáról, aki szelíd ember volt, segített a szatyrokat cipelő asszonyoknak, a gyermekeket átemelte a sáros, vizes úton. Találtam két írást, melyek erről a különös kolozsvári emberről szóltak, elküldtem Cs. Szabó Lászlónak. Azt írta a levelében, hogy versének kritikai kiadása ezzel a jegyzettel készen is van.

1 csillag2 csillag3 csillag4 csillag5 csillag (5 szavazat alapján, az átlag: 5.00 out of 5)
Töltés ... Loading ...